تاریخچه راکت 2
اولین گزارش در مورد استفاده از تیرهای آتشین مربوط به سال 1045 میلادی است که بوسیله یک صاحب منصب چینی به نام تسینگ کونگ لینگ بطور کامل شرح داد ه شده است ،در واقع چینی ها باروت را آنچنان قدرتمند می دانستند که به آن نام وارچینگ تسونگ بائو که به معنی یک ارتش کامل کوچک است نامگذاری کردند .
راکت به عنوان یک سلاح جنگی اولین بار در سال 1232 میلادی در جنگ کامونگ فو توسطه چینی ها بر علیه مغول ها استفاده شد راکت های که در این جنگ استفاده شد آنچنان بزرگ بودند و همانند یک راکت واقعی ساخته شده بودند که آنرا بر دو پایه چوبی بزرگ قرار می دادند و سمت شلیک ان بوسیله تغیر و جابجایی پایه ها مشخص می شد این راکت ها دارای دو قسمت بودند یکی بدنه که پر از باروت سیاه بود و دیگری سر جنگی که مجزا و پر از باروت بود و با برخورد به زمین منفجر می شد و مساحتی معادل با 2000 فوت مربع را به آتش می کشید و در واقع می توان آنرا یکی از انواع خمپار های امروزی تصور کرد .بدلیل سیستم هدف گیری ناقص این راکت ها کار آرایی چندانی نداشتند .و حتا با استفاده از این راکت ها چینی ها نتوانستند جلوی حمله و استیلای مغول ها را بر کشور چین متوقف کنند .خود مغول ها در طی قرن 13 تا 15 میلادی از این راکت ها برای حمله به کشور های دیگر بخصوص بغداد استفاده کردند .