محاسبه اندازه چتر برای گروه پروفشینال
یکی از بهترین سیستمهای جمع آوری برای باز گرداندن سالم راکت به زمین چتر نجات است .پس از اینکه راکت مدل به نقطه اوج رسید در باز گشت بر اثر انفجار خرج انفجاری درون بدنه مدل ایجاد گاز می شود که باعث خروج چتر از قسمت دماغه راکت مدل می شود این گاز همانند یک پیستون عمل کرده و چتر نجات را از دماغه خارج می کند و مدل به آرامی و زیبایی پایین می آید .
سرعت فرود در راکت بوسیله چتر بسته به وزن راکت و مساحت چتر دارد .هر چقدر چتر کوچکتر و وزن راکت بیشتر باشد مدل سریعتر پایین می آید.چتر کوچک باعث سقوط سریع مدل و آسیب به آن می شود و چتر بزرگ هما نند یک پاراگلایدر عمل کرده و مدل به دست باد سپرده و ممکن است گم شود .بهترین سرعت نزول با چتر 3 متر در ثانیه انهم در صورتی که مدل بر روی زمین چمن بیفتد .در روی اسفالت و زمین غیر چمن سرعت نزول 2.5 الی 2 متر در ثانیه بهتر است .چندین فرم چتر موجود است دایره ای ،مستطیلی ،یا فرم گنبدی ،برای محاسبه اندازه چتر بر اساس وزن از فرم زیر استفاده می کنیم .متاسفانه تمامی فرمول اثبات و پایه در این مقاله نمی گنجد .
d=sqrt((8mg))/(3.14 pcdv2))                                                 که p=دانسیته هوا و cd=ضریب پسا که بسته به نوع چتر برای نوع گنبدی معادل 1.5و برای نوع پاراگلایدر .75 است و v سرعت نزول است .در این فرمول dقطر چتر است و m وزن راکت به کیلو گرم و g =9.81  و pدانسیته هوا برابر با 1.22 کیلو گرم بر متر مربع است .
=موشکی داریم به وزن 62.3 گرم می خواهیم با سرعت 3 متر در ثانیه با چتری از نوع پاراگلایدر .محاسبه کنید قطر چتر را |.
داریم
m=./.623  ,  cd=./75    p=1.22     v=3
جواب =./435 یا d=  43.5 cm=17 inch    وزن در معادله باید به کیلو گرم باشد جواب بر حسب سیستم متریک است .البته این محاسبات بیشتر برای افراد حرفه ای است وگرنه جداول آماده برای وزن و اندازه چتر موجود است و این فرمول بیشتر برای افراد پروفشینال برای راکت های حرفه ای با وزن بیش از 10کیلو بیشتر استفاده می شود که در زمینه راکت آماتوری ما این اوزان وجود ندارد و حداکثر وزن راکت آماتوری یک نیم کیلو است .سرعت نزول راکت را با یک چتر با اندازه مشخص از جابجایی همین فرمول می توان به دست آورد مثلا با یک چتر به قطر 50 سانتیمتر سرعت فرود چقدر است
v=squrt((8mg)/(3.14 pcd d2))  که وی برابر سرعت نزول و دی قطر چتر بر حسب متر است .
nari      

قوانین طراحی راکت مدل
 برای مبتدیان با استفاده از قانون انگشتی یزدان.
10 finger low God

ساخت و طراحی راکت مدل بسیار آسان است فقط باید 10 قانون طلایی یزدان را به خاطر بسپارید .
قانون اول =نسبت قطر به طول
هر لوله مقوایی یا پلاستکی را که برای بدنه استفاده می کنید باید نسبت ابه 10 و 1 به بیست را رعایت کنید .به عبارت ساده تر اگر قطر راکت شما 1 سانتیمتر است بهترین طول برای آن 10 الی 20 سانتیمتر است خود من همیشه از نسبت 1 به 12 تا 15 استفاده می کنم چون در عمل بهترین پایداری را در موقع لیفت آف و پرواز دارد .
قانون دوم
نسبت اندازهای بالچه به قطر
بهترین اندازه بالچه آن است که طول ریشه (قسمتی از بالچه که به بدنه می چسبد )2 برابر قطر راکت باشد و نوک بالچه (قسمت مخالف ریشه )برابر قطر بدنه راکت و لبه حمله (قسمت جلو یکو نیم برابر قطر بدنه راکت باشد .
قانون سوم
فاصله بین مرکز ثقل و نقطه فشار
بعدادر ضمن توضیحات نقاط فوق گفته می شود
قانون چهارم
محل نصب هادی پرتاب
قانون پنجم سیستم جمع آوری و قانون ششم و قطر 6 یادت نره و قانون هفتم و بقیه در ادامه مطالب بعدا گفته می شود
NARI     national association rocketry Iran  by dr.yazdanniaz .

yazdanniaz@gmail.com  ناریا