تاریخچه راکت مدل

در ایالات متحده امریکا درسال1954شخصی به نام اورلی کارلسلی که در امور آتش بازی وارد بود اقدام به طراحی وساخت متور راکت مدل کرد .اوبرای اینکه بطور مکانیزه وانبوه این متور را تولید کند با یک مهندس مکانیک خبره به نام ام.جی.هاری استون تماس گرفت .تا آن زمان تعداد اندکی ازجوانان علاقمند به راکت در منزل اقدام به ساخت موتور راکت مدل میکردند که این امر موجب خطراتی برای آنها می شد.

در سال 1957 پس از پرتاب اولین قمر مصنوعی روسها به نام اسپوتنیک توجه جوانان به مسایل هوا و فضا جلب شد واکثر جوانان شروع به ساخت راکت مدل ومتور آن در منزل نمودند .کارلسلی  که متوجه مو قعیت خوبی برای یک بازار فروش برای راکت های مدل بوجود آمده است او یکبار دیگر موتورخودرابرایاستون فرستادومکانیک استون تعدادی از متورها را آزمایش وکد خاصی را برای ایمنی آنها در نظر گرفت ودرسال 1957کارلسلیواستون اولین کارخانه موتور راکت را در دنور کلرادو تاسیس کردند .

انجمن ملی پرتاب راکت

در سال 1957کارلسلی واستون در رابطه با ایجاد یک سرگرمی علمیوورزشی اقدام به پایه گذاری انجمن ملی

رتاب راکت کردند این انجمن که تا امروز بکار خود ادامه داده است بیش از هشتاد هزار عضو دارد که نز دیک چهار هزار نفر از آنها بطور دایم مشغول آموزش و فعالیت در زمینه آموزش و برنامه نویسی در زمینه راکت مدل هستند .

فعالیت این سازمان در رابطه با آموزش مقررات ایمنی ساخت وپرتاب راکت مدل و برگذاری مسابقات سالیانه در زمینه راکت مدل می باشد .