مقدمه
امروز در دبیرستانهاو دانشگاها علوم مختلف مثل ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و مکانیک و غیره را بصورت نظری تدریس می کنند و چون این علوم خشک و غیر کاربردی در زندگی معمولی است به زودی به دست فراموشی سپرده می شود .
کشورهای علمی و صنعتی در دنیا برای علاقمند کردن جوانان خود به علوم مختلف با ترفندهای خاص و ایجاد سرگرمیهای علمی و تفریحی و هیجان آور باعث جذب جوانان به مسایل علمی می شوند .
ساخت و پرواز هواپیماو هلکوپتر مدل ،ساخت انواع قایق و زیردریایی و یا ماشین مدل با موتورهای دو زمانه و ساخت و پرتاب راکت مدل همگی دال بر نوعی سرمایه گذاری علمی بر روی جوانان کشور است که از میان آنها نخبگان علمی آینده کشور شناسایی و پرورش پیدا می کنند.
از بین این سرگرمیها ساخت و پرتاب راکت مدل یکی از ارزانترین سرگرمیهای علمی است که از بار زیاد علمی بر خوردار بوده و تمامی وسایل اولیه آن در کشور ایران موجود است و با مخارج کم قابل ابتیاع می باشد.
در کشور ایالات متحده امریکا سالانه بیش از شش میلیون پرتاب راکت توسط جوانان بین 13 الی 18 سال بدون حتا یک حادثه انجام می شود .
بسط و توسعه این ورزش علمی و تفریحی می تواند علاوه بر پر شدن ساعت فراغت جوانان موجب رشد و شکوفایی استعدا های جوانان این مرزو بوم شود .
دکتر یزدان نیاز عضو راکت
 سازان مدل  آماتوری سازمان NASA و عضو سابق باشگاه هواپیمای مدل ایران  و مدیریت انجمن پرتاب راکت ایران