سوگند نامه موشک ساز مدل

در تمامی کشورها افرادی که اقدام به ساخت وپرتاب موسک مدل می کنندبایدمقررات بین المللی ایمنی وساخت و پرتاب راکت مدل را حفط کرده واز آن تخطی ننمایند دربسیاری از باشگاه های پرتاب راکت این مقررات به صورت قسم نامه هایی به امضای اعضای آن باشگاه می رسد.

                                      ((قسم نامه موشک سازان آماتور))

من به عنوان یک علاقمندبه ساخت و پرتاب راکت در رده آماتوری سوگند یادمی کنم که مقررات بین المللی ایمنی ساختوپرتاب راکت مدل را  رعایت نموده و از آن پیروی نمایم ودر صورت عدول از مقررات هر گونه عواقب قانونی آنرا تقبول می نمایم ودر صورت ایجاد خطر وخسارت مسولیت وعواقب قانونی ومالی آنرا تعهد می نمایم.

امضا                                                       تاریخ

امضای مربی                                            امضای رییس باشگاه                                       تاریخ     

                               مقررات بین المللی ایمنی ساخت وپرتاب راکت مدل

1-موادسازنده راکت مدل

راکت مدل من ازمواد بسیار سبک مثل-کاغذ-مقوا-چوب بالسا-پلاستیک پارچه-فوم-ساخته شده است ودر ساخت هیچ قسمت از آن چه بدنه-بالچه-وموتور یا هر قسمت دیگر از مواد فلزی استفاده نخواهم کرد. 

وتور راکت

هیجگاه اقدام به ساخت موتور راکت برای موشک خود نخواهم کردو فقط از مو تورهایی که تحت استانداردهای بین المللی ساخته شده و مورد تایید دولت جمهوری اسلامی است استفاده خواهم کرد.هیجگاه اقدام به پر کردن موتورهای استفاده شده نمی کنم واز موتورهای دست ساز دیگران نیز استفاده نمی کنم.

3- سیستم بازیافت

راکت مدل من دارای یک سیستم باز یافت می باشدکه پس از پرتاب راکت آنرا سالم به زمین باز میگرداند ومن همیشه قبل از پرتاب راکت سیستم بازیافت آنرا همیشه چک می نمایم تا از صحت عمل آن اطمینان کامل را حاصل نمایم. برای جلو گیری از اشتعال سیستم باز یافت در قسمتهای لازم از مواد مقاوم به حرارت (پشم نسوز)استفاده می کنم تا سیستم باز یافت من بر اثر حرارت آسیب نبیند .

4-مسیر پرتاب راکت 

زاویه پرتاب راکت من عمودو نود درجه به سوی آسمان است و حداکثر انحراف از زاویه نود درجه با وضعیت باد ملایم30درجه به اطراف می باشدوهیچگاهراکت خود را به صورت افقی پرتاب تمی کنم و هیچگاه هدفی را بصورت افقی برای موشک خود در نظر نمی گیرم
5-سایت و محل پرتاب راکت
من موشک خود را در خارج از شهر و دور از ساختمانهای بلند و تیر های برقو یا فرودگاه و شاهراه و محل تردد اتومبیل ها پرتاب می کنم و قبل از پرتاب اگر در روی زمین و محل سایت پرتاب برگ های خشک باشد انرا جمع آوری می کنم.
6-سیستم هادی پرتاب راکت
من موشک خود را از روی یک سیستم هادی پرتاب که قبلا دقت و ثبات آنرا آزمایش کرده ام پرتاب می کنم و طول آنرا طوری محاسبه می کنم که از زمان روشن شدن موتور تا رسیدن به انتهای سیستم هادی پرتاب سرعت راکت من حداقل  به 10 متر در ثانیه رسیده باشد،تا نیروهای ائرودینامیک بر روی بالچه عمل کرده و باعث کنترول صحیع مسیر موشک من بشوند .و در پایین سیستم هادی پرتاب و محل خروج گازهای موتور از یک صفحه فلزی مدور استفاده می کنم تا گازهای خروجی از نازل موتور باعث آسیب رساندن به زمین اسفالت و یا آتش سوزی نشود ،و در موقع پرتاب از یک کلاه لبه دار برای حفاظت چشمانم استفاده می کنم .
شرایط پرتاب موشک
هیچگاه در موقع وزش باد اقدام به پرتاب موشک نمی کنم و میزان باد در موقع پرتاب بایستی کمتر از 20 کیلومتر در ساعت باشد .در هوای ابری و بارانی و مه و محل عبور احشام و فرود گاه اقدام به پرتاب راکت نکی کنم و هیچگاه در هیچ قسمت از موشک خود مواد منفجره و محترقه قرار نمی نمی دهمو برای موشک خود هدف مشخصی بر روی زمین انتخاب نمی کنم و همیشه برای جلوگیری از ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود و دیگران مقررات ایمنی را رعایت می کنم .
سیستم احتراق موشک
من برای روشن کردن راکت خود از یک سیستم الکتریکی که شامل باطری و حداقل 5 متر سیم و یک کلید فشاری به همراه یک لامپ و لید یا چراغ است که در مسیر موازی با باطری قرار دادم استفاده کرده و از عملکرد صحیع آن قبل از پرتاب اطمینان کامل حاصل می کنم و در موقع پرتاب دیگران حداقل 9 متر از محل پرتاب باید فاصله داشته و در زمان پرتاب برای اطلاع دیگران برای فاصله گرفتن از سکوی پرتاب سه بار با صدای بلند زمان پرتاب و فاصله گرفتن از سکوی پرتاب را اعلام می کنم و شخصا بررسی می کنم تا اطرافیان به اندازه کافی از سایت پرتاب فاصله گرفته باشند و سپس از عدد 10 به پایین شروع به شمارش معکوس می نمایم و در صورتیکه به هر دلیل موتور روشن نشد ،ابتدا تمامی اتصلات باطری را قطع و به مدت 1 دقیقه صبر می کنم و سپس برای بررسی علت اقدام می کنم .
پایداری موشک
راکت من دارای یک سیستم هدایت مطمین بوده که می تواند آنرا در مسیر صحیع نگاه دارد و جهت اطمینان از پایداری موشک و سسیتم هدایت بالچه های آن قبل از پرتاب آزمایشات لازم را انجام و بهترین وضعیت و فاصله رابین نقطه ثقل و نقطه فشار برای پایداری بهتر راکت خود تعین می کنم
محل بار
در صورتی که راکت من دارای محل بار باشد به هیچ عنوان جهت آزمایش حیوان یا مواد شیمیایی در آن قسمت قرار نمی دهم
هماهنگی بین قدرت موتور و وزن راکت
هیچگاه از موتور پر قدرت برای پرتاب راکت سبک استفاده نمی کنم و قدرت موتور خود را طبق وزن موشک موقع پرتاب محاسبه می کنم و همیشه از موتور مناسب با وزن راکت استفاده می کنم .حداکثر وزن راکت مدل در رده آماتوری 1500گرم درزمان پرتاب با احتساب وزن موتور می باشد که حداکثر قدرت موتور آن 320 نیوتن کل ایمپالس آن می باشد و برای پرتاب این راکت حداقل سن 16 سال است .
پیشگیری از حوادث
اگر راکت من در ضمن بر گشت بر روی سیم برق یا بالای درخت و یا هر محلی که دسترسی به خطرناک باشد بیفتد هیچگاه اقدام برای باز گردان ان نمی کنم و فقط مربی و مسول خود را در جریان قرار می دهم